Aanmelden “Zoek een ziekenhuis”

Voert uw ziekenhuis de NovaSure en/of MyoSure behandeling uit en wilt u graag vermeld worden op de voorlichtingswebsite hevigbloedverlies.nl onder “Zoek een ziekenhuis”? Geef uw gegevens door via het onderstaande formulier.

Indien het gaat om een wijziging van de huidige gegevens graag alle velden opnieuw invullen.

    Please accept cookies in order to use this form.

    Door het aanmelden, verklaart u dat het ziekenhuis u gemachtigd heeft om onderstaande gegevens door te geven en deze beschikbaar te stellen op de voorlichtingswebsite hevigbloedverlies.nl onder “Zoek een ziekenhuis”. De inhoud van die webpagina’s is enkel voor informatiedoeleinden en niet bedoeld als medisch advies. Alhoewel dat Hologic zich inspant om de juistheid, compleetheid en betrouwbaarheid van de gegevens op die webpagina’s te verzekeren, aanvaardt Hologic in dit verban geen enkele aansprakelijkheid. Hologic behoudt zich het recht voor om de gegevens te veranderen of verwijderen zonder verwittiging. Hologic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze informatie.

    De inhoud van deze site is uitsluitend bestemd voor professionals in de gezondheidszorg.

    Ja Ik ben een professional in de gezondheidszorg of gelijkwaardig.
    Nee Ik ben geen professional in de gezondheidszorg of gelijkwaardig.