Privacy

Welke informatie verzamelen wij

Hologic verwelkomt u om delen van deze website door te bladeren zonder enige persoonlijke informatie in te vullen. Op bepaalde pagina’s kunnen we u om persoonlijke informatie vragen om u een dienst te verlenen, wanneer u contact met ons opneemt of wanneer u ons vraagt contact met u op te nemen. De persoonlijke informatie die we verzamelen of ontvangen kan onder andere zijn:

 • Contactgegevens, zoals uw naam, titel, naam van uw bedrijf/organisatie; telefoon- en faxnummers en fysiek adres;
 • Informatie over uw bedrijf en uw functie;
 • Informatie over de door u gekochte producten;
 • Uw gebruik van en activiteiten op onze website;
 • Andere informatie in verband met uw onlinegedrag.

Bovendien kunnen we persoonlijke gegevens verzamelen via cookies of soortgelijke technieken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

 • Uw IP-adres;
 • Uw cookie-ID;
 • Uw webbrowser;
 • Uw locatie;
 • De webpagina’s die u op de website bezoekt;
 • De advertenties die u hebt bekeken of waar u doorheen hebt geklikt;
 • Enz.

Hoe gebruiken we de door ons verzamelde informatie

Uw informatie wordt gebruikt om contact met u op te nemen of om u informatie over onze producten en diensten te geven, of u de ondersteuning te geven die u ons hebt gevraagd. We verwerken uw informatie in het algemeen alleen voor die doeleinden die we u hebben meegedeeld.

Met wie delen we de informatie

We verkopen uw informatie niet aan derden. Het is wel mogelijk dat we uw informatie delen met anderen binnen de Hologic-groep, of met andere bedrijven die op onze site diensten verlenen.

We kunnen informatie over u aan anderen bekendmaken als we geloven dat de wet dit van ons eist.

Hoe beschermen we uw informatie

We vinden bescherming van persoonsgegevens belangrijk. Hologic zal daarom de redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen treffen om de persoonlijke gegevens die u aan ons toevertrouwt te beschermen tegen verlies, misbruik of onbevoegde toegang. Hologic gebruikt een hele reeks beveiligingstechnologieën en organisatieprocedures om uw persoonlijke gegevens beter te beschermen. Wij doen bijvoorbeeld een beroep op firewalls en beveiligde servers, en de wachtwoorden zijn versleuteld met SHA512 in combinatie met een fictieve waarde.

Internationale overdrachten van persoonsgegevens

U dient te weten dat uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere bedrijven van de Hologic-groep, waarvan sommige misschien niet in de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd. Daardoor is het mogelijk dat uw gegevens gedeeld worden met andere bedrijven van de Hologic-groep die onder nationale jurisdicties kunnen vallen die niet voorzien in een afdoende beveiligingsniveau van de gegevens, zoals bedoeld in art. 25 van de EG-richtlijn nr. 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Hologic zal echter stappen ondernemen om te verzekeren dat uw persoonsgegevens veilig worden doorgegeven en verwerkt, in overeenstemming met de eisen van de Europese Unie.

Geen toegang meer willen geven of informatie wijzigen

In het geval dat u wilt nagaan welke persoonsgegevens zijn opgeslagen, ze wilt laten aanpassen, corrigeren of verwijderen, kan u gebruik maken van de contactpagina die u op deze website kunt vinden.

Vragen of twijfels

Aarzel niet om voor alle vragen in verband met uw rechten contact met ons op te nemen via de contactpagina die u op deze website kunt vinden.

Vragen? Bel 085 8881401

De inhoud van deze site is uitsluitend bestemd voor professionals in de gezondheidszorg.

Ja Ik ben een professional in de gezondheidszorg of gelijkwaardig.
Nee Ik ben geen professional in de gezondheidszorg of gelijkwaardig.