• OmniLok_hero
  • OmniLok_hero_2
  • OmniLok_hero_3

Omni™ Lok Cervical Seal

De Omni™Lok is ontwikkeld om hysteroscopische procedures efficiënter te maken

De Omni™Lok is ontworpen om vloeistoflekkagete beperken. Hierdoor wordt de distensie behouden, worden opruimwerkzaamheden na een hysteroscopische procedureverminderd enzal de procedure efficiënter verlopen.¹²³⁴

Set

Plaats de cervical seal op de hysteroscoop.

Seal

Pas de cervical seal aan voor een goede afsluiting van de cervix van de patiënt.

See & Treat

Voer de hysteroscopische procedure uit.


Ga voor meer informatie over het Omni™Lok cervical seal naar https://gynsurgicalsolutions.com/omnilok

REFERENTIES:

  1. Vergelijking met hysteroscopie zonder Omni Lok cervical seal.
  2.  Hologic-data ter raadpleging. VAR-08420. Survey onder medische specialisten na video-introductievan het device; N=15
  3. Hologic-data ter raadpleging, DHM-07810, benchmarktest met gebruikmaking van uitgenomen uteri; N=3
  4. Hologic-data ter raadpleging, VER-09159, benchmarktest met gebruikmaking van uterusmodel; N=22

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

De OmniTM Lok cervical sealwordt tijdens hysteroscopische proceduresgebruikt om vloeistoflekkage te beperken bij distensie van de cervix. De Omni Lok cervical sealmag niet worden gebruikt bij patiënten met contra-indicaties voor de hysteroscopische procedure.

Relevante producten

Half-Closed-3-Quarter

NovaSure® V5

3in1

Omni hysteroscoop

ffn-test-2.457x257

fFN test

Vragen? Bel 0800 0226782

De inhoud van deze site is uitsluitend bestemd voor professionals in de gezondheidszorg.

Ja Ik ben een professional in de gezondheidszorg of gelijkwaardig.
Nee Ik ben geen professional in de gezondheidszorg of gelijkwaardig.