Nieuws

NovaSure of Mirena: welke behandeloptie is effectiever?

Tijdens de zogeheten MIRA-studie1 die in 2012 van start ging, zijn twee effectief gebleken behandelmethoden bij hevig menstrueel bloedverlies (HMB) – namelijk de Mirena-spiraal en endometriumablatie middels NovaSure – uitvoerig met elkaar vergeleken. Er werd gekeken naar effectiviteit (menstruatiepatroon na de behandeling), patiënttevredenheid, kwaliteit van leven en naar een eventuele benodigde vervolgbehandeling. Ook het kostenaspect werd onder de loep genomen.

Opzet studie

De multidisciplinaire en gerandomiseerde studie onder leiding van hoogleraar gynaecologie prof. dr. Marlies Bongers (MUMC+) en hoogleraar huisartsgeneeskunde prof. dr. Marjolein Berger (UMCG), werd uitgevoerd in 26 ziekenhuizen en diverse huisartsenpraktijken. De onderzochte groep bestond uit 270 vrouwen van 34 jaar en ouder met HMB, die geen kinderwens en geen bijzondere afwijkingen aan de baarmoeder hadden. De hevigheid van dit bloedverlies werd gemeten met de Pictorial Blood Assessment Chart (PBAC)-score. Alle deelnemers hadden een score van meer dan 150 punten. Bij de helft van de deelnemers werd na loting een Mirena-spiraal geplaatst en de andere helft onderging een NovaSure-behandeling. Beide groepen werden 24 maanden gevolgd.

Resultaten onderzoek

‘We dachten dat de Mirena even goed zou helpen tegen HMB als NovaSure en dat het zou gaan om nuanceverschillen,’ zegt onderzoeksleider Marlies Bongers. ‘Met dat verschil dat de Mirena eerstelijns en dat endometriumablatie doorgaans in het ziekenhuis wordt uitgevoerd, waardoor de procedure ingrijpender is. Wat betreft patiënttevredenheid zien we inderdaad dat het resultaat na 24 maanden niet significant verschilt. In de Mirena-groep is het tevredenheidspercentage 74% en in de ablatiegroep 84%.’ Ook wat betreft de kwaliteit van leven en het seksueel functioneren ontdekte de onderzoeksgroep geen opvallende verschillen. ‘Maar,’ zegt Bongers, ‘we zien wél dat bij 40% van de vrouwen in de Mirena-groep het spiraaltje binnen twee jaar is verwijderd.’ Een deel (15%) krijgt dan alsnog medicatie en een deel (24%) ondergaat alsnog een NovaSure-behandeling. In totaal krijgt 35% van de vrouwen een re-interventie, zo blijkt uit de studie. Bij NovaSure is de kans dat een re-interventie nodig is kleiner, namelijk 20%.2

NovaSure: sneller effect

Na 24 maanden was het percentage succesvolle behandelingen (een PBAC-score van minder dan 75 punten) in de Mirena-groep 87% en in de NovaSure-groep 94%. ‘In de NovaSure-groep werd dat effect sneller bereikt,’ zegt huisarts en promovenda Marian van den Brink (UMCG). ‘Bij hormoontherapie kan het tot zes maanden duren voordat het bloedverlies daadwerkelijk minder is. Bij NovaSure zie je dat effect vaak al binnen de eerste cyclus. Maar voor een grote groep vrouwen is Mirena voldoende effectief; in driekwart van de gevallen is geen chirurgische interventie nodig.’

Huisartsenrichtlijn voor HMB

Met de gevonden resultaten valt winst te behalen in de praktijk. ‘Want hoewel huisartsen de Mirena-spiraal steeds vaker als anticonceptie voorschrijven, wordt deze optie nog te weinig als oplossing bij HMB ingezet.’ De meeste patiënten (46%) krijgen nog altijd hormonale medicatie en 44% krijgt helemaal geen medicatie, becijferde Van den Brink in een epidemiologische studie naar de behandeling van HMB in huisartsenpraktijken.3 ‘Slechts 2,4% krijgt een Mirena-spiraal voorgeschreven. Terwijl deze al sinds 2008 als een van de eerste keus behandelopties in de huisartsenrichtlijn voor HMB is opgenomen.’

Handvatten voor counseling

‘De MIRA-trial geeft handvatten die nodig zijn voor counseling; voor de gezamenlijke besluitvorming van huisarts en patiënt,’ zegt Pleun Beelen (Maxima Medisch Centrum). Gynaecologie-onderzoeker Beelen is huisarts in opleiding en de tweede promovenda die uit de MIRA-studie voortkomt. Voor haar bijdrage is ze tijdens het laatstgehouden RCOG-congres (2019) bekroond met een prestigieuze medaille. ‘Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de uitkomsten van de studie in de NHG-Standaard Vaginaal Bloedverlies, op consultkaarten en bijvoorbeeld op de website thuisarts.nl worden opgenomen,’ zegt Beelen. ‘Het uiteindelijke doel is een model ontwikkelen waarmee je de beste aanpak bij HMB nauwkeurig kunt voorspellen: bij deze vrouw, van deze leeftijd en met dit BMI is deze behandeloptie de beste. Maar zo ver zijn we nog lang niet.’

MIRA-2

Ondertussen is MIRA-2 een feit. In deze vervolgstudie wordt het effect van een combinatie van Mirena en NovaSure onderzocht. Voor de tweede MIRA-studie zijn 600 tot 700 vrouwen met HMB nodig die ouder zijn dan 34 jaar en geen kinderwens of afwijkingen aan de baarmoeder hebben. Daarbij moeten ze bereid zijn een behandeling met NovaSure én Mirena te ondergaan.

Meer informatie: https://zorgevaluatienederland.nl/evaluations/mira-2.


Bronnen:

1Herman MC, van den Brink MJ, Geomini PM, et al. Levonorgestrel releasing intrauterine system (Mirena) versus endometrial ablation (Novasure) in women with heavy menstrual bleeding: a multicentre randomised controlled trial. BMC Womens Health. 2013 Aug 8;13:32. doi: 10.1186/1472-6874-13-32.
2Beelen P, van den Brink MJ, Herman MC, et al. Levonorgestrel-releasing intrauterine system versus endometrial ablation for heavy menstrual bleeding. Am J Obstet Gynecol 2020;XX:x.ex–x.ex.
3Van den Brink MJ, Saaltink AL, Groenhof F et al. Incidence and treatment of heavy menstrual bleeding in general practice. Fam Pract. 2017 Nov 16;34(6):673-678. doi: 10.1093/fampra/cmx050.

Vragen? Bel 0800 0226782

De inhoud van deze site is uitsluitend bestemd voor professionals in de gezondheidszorg.

Ja Ik ben een professional in de gezondheidszorg of gelijkwaardig.
Nee Ik ben geen professional in de gezondheidszorg of gelijkwaardig.