Nieuws

Meta-analyse: evaluatie van de tweede generatie endometrium ablatietechnieken voor hevig menstrueel bloedverlies

Een recente publicatie in de British Medical Journal (april 2012) vergelijkt de doeltreffendheid van tweede generatie ablatietechnieken door middel van een meta-analyse van eerder gepubliceerde artikelen. Deze meta-analyse vergelijkt endometrium ablatiemethoden, zoals bipolaire radiofrequentie ablatie (NovaSure), thermische ballon ablatie (ThermaChoice), thermische ablatie met vrije vloeistof (HTA), microgolf ablatie (MEA) en ablatie modaliteiten van internationale markten voor de behandeling van menorragie.

Deze analyse omvat 19 gerandomiseerde gecontroleerde studies, bestaande uit 3.287 vrouwen met hevige, abnormale, buitensporige of langdurige baarmoederlijke bloedingen die niet reageerden op behandeling met medicijnen. De resultaten meten het percentage amenorroe, het percentage hevig menstrueel bloedverlies en het percentage ontevredenheid bij 12 maanden (of twee jaar als de 12 maanden data niet beschikbaar was). De auteurs van deze meta-analyse verklaren geen ondersteuning of financiële relatie te hebben met enige organisatie die belang zou kunnen hebben in het ingezonden werk in de voorgaande drie jaar.

Belangrijkste bevindingen:

  • “Directe vergelijking toont een toegenomen percentage van amenorroe met bipolaire radiofrequentie ablatie vergeleken met thermische ballon ablatie.”
  • “Thermische ablatie met vrije vloeistof (HTA) werd geassocieerd met gereduceerde percentages van amenorroe en toegenomen percentages van hevige bloedingen vergeleken met bipolaire radiofrequentie ablatie.
  • “Auteurs van de meta-analyse citeren “De tijd om de behandeling te voltrekken is significant korter met bipolaire radiofrequentie ablatie en resulteert in een grotere dekking van het baarmoederslijmvliesoppervlak dan bij themische ballon ablatie.”

Conclusie:

“Bipolaire radiofrequentie en microgolf ablatieve apparaten zijn meer effectief dan thermische ballon ablatie en thermische ablatie met vrije vloeistof in de behandeling van hevig menstrueel bloedverlies met tweede generatie endometrium ablatie apparaten.”

Downloads

Artikel uit de British Medical Journal van april 2012

Vragen? Bel 0800 0226782

De inhoud van deze site is uitsluitend bestemd voor professionals in de gezondheidszorg.

Ja Ik ben een professional in de gezondheidszorg of gelijkwaardig.
Nee Ik ben geen professional in de gezondheidszorg of gelijkwaardig.