Blog

Vloeistofmanagementsysteem: Aquilex

In februari 2012 ontwikkelde Hologic Inc. een nieuw vloeistofmanagementsysteem, Aquilex, dat op zichzelf staand of in combinatie met hysteroscopie wordt gebruikt. Dit systeem is ontworpen om de spoeling van de baarmoeder te reguleren op een zo veilig mogelijke manier. Aspiratieprocessen, zoals met MyoSure, kunnen hierdoor zo optimaal mogelijk worden voltooid. Veiligheid, nauwkeurigheid en eenvoud zorgen voor de goede bruikbaarheid van dit vloeistofcontrolesysteem.

Een nieuw systeem

Normaliter werd de instroom van vloeistof gemeten aan de hand van het gewicht van de opvangreservoirs. Vervanging of beweging van de vloeistofzakken leidde tot afwijkende volumeverschillen (deficitwaarden) tussen de in- en uitstromende vloeistof in de baarmoeder. Om een juiste schatting te kunnen maken van de vloeistofinstroom, heeft Hologic Inc. gekozen voor de productie van een geheel nieuw model: Aquilex.

Aquilex bevat:

  • de pomp;
  • het weegsysteem met twee steunplaten: hierop kunnen Aquilex en MyoSure geplaatst en verbonden worden;
  • een houder voor vloeistofzakken: compatibel met meerdere typen zakken;
  • een houder voor zuigpotten.

In tegenstelling tot eerder geproduceerde vloeistofsystemen, meet Aquilex de vloeistof instroom aan de hand van het aantal rotaties van het rotatorwiel in plaats van het gewicht. De verschillende metingen (druk, volumeverschil) worden weergegeven op het display en zijn gemakkelijk af te lezen en in te stellen. Het Aquilex-systeem bewaakt de limiet van het volumeverschil dat wordt ingesteld aan de hand van waarschuwende kleuren.

Verder bevat het vloeistofsysteem vacuümpompen, die ingesteld kunnen worden op gewenste druk. De constante lage vacuüm (125 mmHg) wordt gebruikt voor therapeutische hysteroscopie en resectie, en het verstelbaar hoge vacuüm (tot 500 mmHg) wordt gebruikt voor hysteroscopische resectie middels MyoSure.

Gebruiksvriendelijkheid 

Een gebruiksvriendelijk systeem: een makkelijk in te stellen apparaat, goed te gebruiken in combinatie met MyoSure en een exact meetsysteem dat weergegeven is op het display.

Om het gebruik van Aquilex zo veilig mogelijk te maken, heeft het systeem een vloeistoffilter dat het apparaat uitschakelt wanneer er weefselvloeistof de pomp in dreigt te stromen. Daarnaast vindt er automatisch lumenkalibratie plaats om de druk in de baarmoeder te optimaliseren voor constante distentie. Hierdoor wordt ook de visualisatie voor de chirurg geoptimaliseerd voor elke hysteroscoopdiameter. Bovendien zorgt de begrenzing op het volumeverschil voor een extra veiligheidscontrole.

De nauwkeurigheid van dit controlesysteem wordt bereikt door de nieuwe manier van de vloeistofmeting. Vloeistofzakken kunnen vervangen worden zonder dat dit effect heeft op de instroommeting. Hierdoor is dit systeem weerbaar tegen stoten en verplaatsen van de zakken en hoeft de procedure niet te worden onderbroken.

Doordat er in korte tijd een constante distentie van vloeistof kan worden bereikt, onafhankelijk van de diameter van de hysteroscoop, duurt de procedure minder lang. Hierdoor zal er minder lang anesthesie nodig zijn en is het risico op intravasatie lager.

Vragen? Bel 0800 0226782

De inhoud van deze site is uitsluitend bestemd voor professionals in de gezondheidszorg.

Ja Ik ben een professional in de gezondheidszorg of gelijkwaardig.
Nee Ik ben geen professional in de gezondheidszorg of gelijkwaardig.