Blog

Patiëntvriendelijke chirurgische behandeling bij abnormaal vaginaal bloedverlies

Poliepen en myomen zijn veelvoorkomende oorzaken van abnormaal vaginaal bloedverlies. Bij sommige vrouwen zijn de klachten dusdanig belemmerend in het dagelijks leven dat er besloten wordt om de onderliggende aandoening te behandelen. Er zijn verschillende opties voor de behandeling van goedaardige gezwellen in de baarmoeder. De keuze voor de meest geschikte behandelmethode wordt genomen op basis van de ernst van de klachten, de wensen van de patiënt en de grootte en locatie van de afwijking.

Effectiviteit, veiligheid en patiëntgerichtheid

Patiëntgerichtheid is een erkende vereiste voor goede kwaliteit van zorg, hetgeen zelfs formeel vastgelegd is in de kwaliteitswet zorginstellingen (KWZ). Bovendien wordt patiënttevredenheid in toenemende mate gemeten en gepubliceerd; en kunnen patiënten deze gegevens en persoonlijke ervaringen van anderen meenemen bij het kiezen van een behandeling of zorgaanbieder. Patiëntvriendelijkheid speelt daarom naast effectiviteit en veiligheid steeds een belangrijkere rol bij het ontwikkelen van nieuwe behandeltechnieken.

Hysteroscopische morcellatie

In de context van de behandelingen voor poliepen en myomen betekent dit dat er in de afgelopen jaren steeds meer technieken ontwikkeld zijn die het ongemak voor de patiënten tijdens hysteroscopie aanzienlijk verminderen. [1] Een voorbeeld van een dergelijke innovatie is de hysteroscopische morcellatie techniek. Een morcellator verwijdert mechanisch het afwijkende weefsel wat vervolgens direct afgezogen wordt. De diameter van de hysteroscoop is bij deze techniek kleiner, wat gunstig is voor patiënten omdat de baarmoederhals minder opgerekt hoeft te worden tijdens de ingreep. In een recent gepubliceerde gerandomiseerde studie bij 121 vrouwen werd het verschil tussen morcellatie en conventionele hysteroscopische polipectomie met betrekking tot o.a. effectiviteit en pijn onderzocht. De studie liet zien dat patiënten die met een morcellator behandeld werden inderdaad gemiddeld minder pijn ervaarden ten opzichte van de controlegroep. [2 ] Hologic heeft een morcellator ontwikkeld (Myosure) met een relatief kleine diameter waardoor minder pijnstilling nodig is en de ingreep vaak poliklinisch plaats kan vinden. [3] De lange termijn effecten van het behandelen met een morcellator lijken minstens even goed te zijn als die van de gebruikelijke behandelingen.[4]

Referenties

  1. Jansen, F.W. and H. van Dongen, Hysteroscopie: hulpmiddel bij diagnostiek en chirurgische behandeling van intra-uteriene afwijkingen. Ned Tijdschr Geneeskd, 2008. 152(36): p. 1961-6.
  2. Smith PP, Middleton LJ, Connor M, Clark TJ. Hysteroscopic morcellation compared with electrical resection of endometrial polyps: a randomized controlled trial. Obstetrics and gynecology. 2014; 123:745-51.
  3. Cohen S, Greenberg JA. Hysteroscopic morcellation for treating intrauterine pathology. Reviews in obstetrics & gynecology. 2011; 4:73-80
  4. AlHilli MM, Nixon KE, Hopkins MR, Weaver AL, Laughlin-Tommaso SK, Famuyide AO. Long-term outcomes after intrauterine morcellation vs hysteroscopic resection of endometrial polyps. Journal of minimally invasive gynecology. 2013; 20:215-21.
Vragen? Bel 0800 0226782

De inhoud van deze site is uitsluitend bestemd voor professionals in de gezondheidszorg.

Ja Ik ben een professional in de gezondheidszorg of gelijkwaardig.
Nee Ik ben geen professional in de gezondheidszorg of gelijkwaardig.