Blog

Myomectomie en poliepectomie: de mogelijkheden en keuze van behandeling

Voor vrouwen met klachten ten gevolge van goedaardige gezwellen zoals myomen en poliepen in de baarmoeder zijn er veel behandelmogelijkheden. Er kan gekozen worden voor medicamenteuze of chirurgische behandeling. De chirurgische mogelijkheden variëren van een resectie van het myoom of poliep tot aan het verwijderen van de hele baarmoeder (uterusextirpatie). Voor optimale resultaten is het van groot belang om de behandeling af te stemmen op de individuele patiënt. Hier volgt een overzicht van de mogelijkheden voor de verwijdering van myomen (myomectomie) en endometriumpoliepen (poliepectomie) en factoren die een rol spelen bij met maken van een keuze.

Bij een myomectomie blijft de baarmoeder behouden, wat deze chirurgische behandeling geschikt maakt voor vrouwen met een kinderwens. Afhankelijk van waar een myoom zich bevindt onderscheid men subsereuze (aan de buitenzijde van de baarmoeder), intramurale (in de baarmoederwand) en submukeuze (onder het endometrium) myomen. Laparotomie is de klassieke benadering voor het verwijderen van subsereuze en intramurale myomen. Wanneer het aantal, de grootte en de locatie(s) van de myomen het toelaten gaat de voorkeur uit naar een laparoscopische benadering, omdat de patiënt sneller herstelt.

Als submukeuze en soms intramurale myomen uitpuilen in de baarmoederholte (het cavum uteri) spreekt men van een intracavitair myoom. Een hysteroscopische myoomresectie is in dit geval de eerste keuze bij de behandeling van symptomatische myomen. De patiënt herstelt snel en de ingreep kan soms in een poliklinische setting en anders in een dagopname gedaan worden. Voorwaarden voor hysteroscopische resectie zijn dat de myomen niet te diep in het spierlaag ingebed zijn en dat er geen abdominale benadering nodig is om myomen op andere locaties te verwijderen (subsereus en intramuraal). Voor de resectie van intracavitaire myomen wordt vaak een monopolaire of bipolaire resectoscoop gebruikt waarbij het weefsel met een elektrische lus verwijderd wordt. Morcellatie is een relatief nieuwe techniek waarbij het weefsel meteen afgezogen en opgevangen wordt, waardoor de operateur beter zicht heeft en de ingreep korter duurt.

Een hysteroscopische poliepectomie is de eerste keuze voor de behandeling van symptomatische poliepen en leidt in de meerderheid van patiënten tot verbetering van de klachten [1]. Net als bij intracavitaire myomen kan men een morcellator gebruiken, bijvoorbeeld de Myosure die door Hologic werd ontwikkeld, om de poliep te verwijderen.

Wanneer de behandeling goed afgestemd wordt op de individuele patiënt is de kans op slagen van een myomectomie, myoomresectie of poliepectomie hoog. Nieuwere technieken maken het mogelijk om de duur van de ingreep ter verkorten, de behandeling poliklinisch uit te voeren, en het risico op complicaties te verkleinen.

  1. Nathani F, Clark TJ. Uterine polypectomy in the management of abnormal uterine bleeding: A systematic review. J Minim Invasive Gynecol 2006; 13:260.

Als submukeuze en soms intramurale myomen uitpuilen in de baarmoederholte (het cavum uteri) spreekt men van een intracavitair myoom. Een hysteroscopische myoomresectie is in dit geval de eerste keuze bij de behandeling van symptomatische myomen. De patiënt herstelt snel en de ingreep kan soms in een poliklinische setting en anders in een dagopname gedaan worden. Voorwaarden voor hysteroscopische resectie zijn dat de myomen niet te diep in het spierlaag ingebed zijn en dat er geen abdominale benadering nodig is om myomen op andere locaties te verwijderen (subsereus en intramuraal). Voor de resectie van intracavitaire myomen wordt vaak een monopolaire of bipolaire resectoscoop gebruikt waarbij het weefsel met een elektrische lus verwijderd wordt. Morcellatie is een relatief nieuwe techniek waarbij het weefsel meteen afgezogen en opgevangen wordt, waardoor de operateur beter zicht heeft en de ingreep korter duurt.

Een hysteroscopische poliepectomie is de eerste keuze voor de behandeling van symptomatische poliepen en leidt in de meerderheid van patiënten tot verbetering van de klachten [1]. Net als bij intracavitaire myomen kan men een morcellator gebruiken, bijvoorbeeld de Myosure die door Hologic werd ontwikkeld, om de poliep te verwijderen.

Wanneer de behandeling goed afgestemd wordt op de individuele patiënt is de kans op slagen van een myomectomie, myoomresectie of poliepectomie hoog. Nieuwere technieken maken het mogelijk om de duur van de ingreep ter verkorten, de behandeling poliklinisch uit te voeren, en het risico op complicaties te verkleinen.

  1. Nathani F, Clark TJ. Uterine polypectomy in the management of abnormal uterine bleeding: A systematic review. J Minim Invasive Gynecol 2006; 13:260.
Vragen? Bel 0800 0226782

De inhoud van deze site is uitsluitend bestemd voor professionals in de gezondheidszorg.

Ja Ik ben een professional in de gezondheidszorg of gelijkwaardig.
Nee Ik ben geen professional in de gezondheidszorg of gelijkwaardig.