Blog

Laparoscopisch of hysteroscopisch verwijderen van Myomen

Myomen zijn de meest voorkomende goedaardige tumoren van het spierweefsel van de baarmoeder. In het verleden werden myomen behandeld door de baarmoeder te verwijderen (hysterectomie). Tegenwoordig kan men vaak ook alleen het myoom verwijderen (myoomresectie) zodat de baarmoeder behouden blijft.

De behandeltechnieken voor myoomresectie

Het verwijderen van myomen kan op verschillende manieren gebeuren. Bij een laparotomie wordt er een grote horizontale buiksnede gemaakt. Na het verwijderen van het myoom moeten de baarmoederwand en de buikwand gehecht worden. Het risico op complicaties is bij deze ingreep relatief hoog. De voorkeur gaat waar mogelijk uit naar minder invasieve behandelmethoden.

Een van de minder ingrijpende methoden voor de resectie van myomen is de laparoscopie (kijkoperatie). Het myoom wordt hierbij benaderd met een camera en instrumenten via kleine incisies in de buik. Deze ingreep is minder pijnlijk dan een laparotomie en patiënten herstellen over het algemeen sneller.[1]

De hysteroscopische benadering is het minst invasief. Hierbij wordt het instrumentarium via de vagina in de baarmoeder gebracht. Omdat de baarmoederhals hierbij opgerekt wordt, moet er verdoofd worden. Voorheen werd deze ingreep onder algehele narcose uitgevoerd. Door de ontwikkeling van steeds smaller apparatuur volstaat lokale verdoving tegenwoordig vaak.

Kiezen voor de juiste behandelmethode afhankelijk van myoom

Het type en de locatie van het myoom is een belangrijke factor bij het kiezen voor een behandeltechniek. Myomen kunnen zich aan de buitenzijde van de baarmoeder (subsereus), in de baarmoederwand (intramuraal) of onder het slijmvlies van de baarmoederholte (submukeus myoom) bevinden.

De door Wamsteker geïntroduceerde classificatie (type 0, I en II ) geeft weer in welke mate een submukeus myoom in de baarmoederwand is ingebed[2].

  • Type 0: gesteelde myomen.
  • Type I: myomen die voor minder dan de helft van hun omvang in de baarmoederwand liggen.
  • Type II: myomen met een inbedding van 50% of meer.

Hysteroscopische resectie

Een hysteroscopische myoomresectie wordt bij vrouwen met een submukeus myoom in de baarmoederholte vaak gezien als de gouden standaard. Myomen van het type 0 en I en soms II kunnen met Myosure verwijderd worden. Een van de voordelen van deze relatief nieuwe techniek is dat de hysteroscopen die hierbij gebruikt worden smaller zijn dan traditionele hysteroscopen (een diameter van 6,25mm en 7,25 mm). Omdat bij deze techniek het weefsel direct verwijderd wordt, blijft het operatiegebied in zicht – wat de snelheid van de ingreep ten goede komt. Deze hysteroscopische ingreep kan vaak poliklinisch uitgevoerd worden, geeft weinig pijn en herstel vindt vaak snel plaats.

Laparoscopische resectie

Als myomen hysteroscopisch niet (goed) benaderd kunnen worden gaat de voorkeur uit naar een laparoscopische myoomresectie. Dit is bijvoorbeeld het geval bij myomen die niet in de baarmoederholte bevinden maar in de buikholte. Het aantal myomen moet voor deze methode niet te groot zijn. Overige myomen kunnen met een laparotomie of hysterectomie behandeld worden.

  1. Bhave Chittawar P, Franik S, Pouwer AW, Farquhar C: Minimally invasive surgical techniques versus open myomectomy for uterine fibroids. The Cochrane database of systematic reviews 2014, 10:Cd004638.
  2. Jansen FW, van Dongen H: Hysteroscopie: hulpmiddel bij diagnostiek en chirurgische behandeling van intra-uteriene afwijkingen. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 2008, 152(36):1961-1966.
Vragen? Bel 0800 0226782

De inhoud van deze site is uitsluitend bestemd voor professionals in de gezondheidszorg.

Ja Ik ben een professional in de gezondheidszorg of gelijkwaardig.
Nee Ik ben geen professional in de gezondheidszorg of gelijkwaardig.