Blog

Kwaliteit van leven na de behandeling van abnormaal uterien bloedverlies

Abnormaal uterien bloedverlies is een veelvoorkomende diagnose bij pre- en postmenopauzale vrouwen, die vaak wordt geassocieerd met uteriene poliepen en myomen. Behandeling is mogelijk door de hysteroscopische verwijdering van de intra-uteriene pathologie. Dit kan worden gedaan met behulp van een chirurgische resectoscopie of morcellatie.

Verschillende studies hebben de effectiviteit van morcellatie al aangetoond. Het zorgt voor een succesvolle verwijdering van poliepen en myomen zonder complicaties en met een korte operatieduur. Echter is er bij deze studies niet gekeken naar de effecten op de lange termijn.

Onderzoek naar kwaliteit van leven na hysteroscopische morcellatie

In het onderzoek van Rubino en Lukes (2014) is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het leven van patiënten die een hysteroscopische morcellatie hebben ondergaan voor een poliep en/of myoom. Dit is gedaan met behulp van een multi-centeranalyse. Hierbij werd gekeken naar de kwaliteit van het leven, gerelateerd aan menorragie vóór en na de ingreep. De onderzoekers verwachtten hierbij dat de kwaliteit van het leven, twaalf maanden na de ingreep, zal zijn verbeterd.

Daarnaast is er gekeken naar de plaats waar de ingreep plaats heeft gevonden, namelijk tijdens chirurgische dagbehandeling of een in-office setting.

Methode

In de studie is gekeken naar 74 pre- of perimenopauzale vrouwen tussen de 18 en 55 jaar met de indicatie voor hysteroscopische myomectomie of poliepectomie, voor de behandeling van abnormaal uterien bloedverlies, door de aanwezigheid van intra-uteriene submucosale fibromen en/of poliepen.

De ingrepen werden in acht verschillende centra uitgevoerd, waarbij de patiënten onwillekeurig in een 3:2 ratio werden ingedeeld voor een poliklinische behandeling of een chirurgische dagbehandeling. Alle ingrepen zijn uitgevoerd met behulp van het MyoSure hysteroscopisch weefselverwijderingssysteem.

Iedere patiënt vulde vóór de ingreep en twaalf maanden na de ingreep de vragenlijsten ‘Health Related Quality of Life’ en ‘Uterine Fibroid Symptom and Quality of Life’ in. Daarnaast werd er twaalf maanden na de ingreep een vragenlijst afgenomen over de tevredenheid over de ingreep.

Resultaten van het onderzoek

De resultaten van de vergelijking tussen de vragenlijstscores van vóór en na de ingreep, bevestigen de hypothese van de onderzoekers. De uitslag van de vragenlijst ‘Uterine Fibroid Symptom and Quality of Life’ laat een significante daling van de ernst van de symptomen zien. Daarnaast scoorden de patiënten op de vragenlijst ‘Health Related Quality of Life’ significant hoger na de ingreep dan vóór de ingreep.

Verder gaf 89,2% van de patiënten aan tevreden te zijn over de behandeling. Hierbij was geen significant verschil te vinden tussen de poliklinische settingen de chirurgische dagbehandeling. Van de artsen gaf 91,1% aan tevreden of zeer tevreden te zijn met de gebruikte materialen bij de ingreep. Er was geen significant verschil waar te nemen tussen ingrepen die zijn uitgevoerd in een poliklinische setting of gedurende een chirurgische dagbehandeling.

Hysteroscopische morcellatie met MyoSure is succesvolle methode

Uit de resultaten concluderen de onderzoekers dat een hysteroscopische morcellatie met behulp van het MyoSure weefselverwijderingssysteem een succesvolle methode is om intra-uteriene pathologie te verwijderen bij vrouwen met abnormaal uterien bloedverlies door intra-uteriene poliepen en/of myomen. Daarnaast scoren de patiënten, twaalf maanden na de procedure, significant hoger op de vragenlijst die de kwaliteit van het leven meet ten opzichte van vóór de procedure.

Bron: Rubino RJ, Lukes AS, Twelve Month Outcomes for Patients Undergoing Hysteroscopic Morcellation of Uterine Polyps and Myomas in an Office or Ambulatory Surgical Center, The Journal of Minimally Invasive Gynecology (2014), doi: 10.1016/j.jmig.2014.10.015.

Vragen? Bel 0800 0226782

De inhoud van deze site is uitsluitend bestemd voor professionals in de gezondheidszorg.

Ja Ik ben een professional in de gezondheidszorg of gelijkwaardig.
Nee Ik ben geen professional in de gezondheidszorg of gelijkwaardig.