Blog

Hysteroscopische resectie: gouden standaard bij endometriumpoliepen

Dankzij sterke ontwikkelingen in het gynaecologisch vakgebied zijn de behandeltechnieken voor het verwijderen van endometriumpoliepen de laatste jaren flink verbeterd, met name als het gaat om patiënttevredenheid. Waar voorheen invasieve ingrepen, met een hoog risico op complicaties, als oplossing werden aangedragen zijn er momenteel minimaal invasieve technieken die tot de gewenste resultaten leiden.

Endometriumpoliepen zijn uitwassen van het endometriumepitheel, meestal goedaardig, en zijn vaak de oorzaak van abnormaal uterien bloedverlies bij vrouwen in zowel de vruchtbare jaren als postmenopauzaal (levensfase na de overgang). Vrouwen met symptomatische poliepen presenteren zich doorgaans met meno- of metrorragie (hevig/ onregelmatig bloedverlies), of met postmenopauzale bloedingen, waarbij de grootte en locatie van de poliepen niet voorspellend zijn voor de ernst van de klachten.

Endometriumpoliepen zijn goed te behandelen. De wensen van de patiënt, ernst van de klachten en grootte van de poliep spelen een rol bij het bepalen van het behandelbeleid. Als er wordt gekozen voor het verwijderen van een poliep kan dit onder hysteroscopisch zicht (selectief verwijderen poliep).Abnormaal uterien bloedverlies kan medicamenteus behandeld worden. De meest invasieve behandeling is het verwijderen van de baarmoeder (uterusextirpatie). Hoewel hiermee de klachten permanent verholpen worden, is er een risico op complicaties en is er geen behoud van fertiliteit. Men kan hiervoor kiezen wanneer andere behandelingen onvoldoende effect geven of bij (hoge verdenking op) kwaadaardige ontaarding van de poliep.

Meestal is het verwijderen van de poliep de meest geschikte behandeling. Dit gebeurt via een hysteroscopie waarbij de baarmoederholte geïnspecteerd wordt. Een poliep kan goed gelokaliseerd worden en vervolgens onder zicht worden verwijderd waardoor deze behandeling effectief is.

Van alle chirurgische behandelopties is hysteroscopische resectie van poliepen de meest veilige ingreep. Complicaties zijn zeldzaam, weefsel kan goed pathologisch onderzocht worden, uitkomsten ten aanzien van fertiliteit zijn goed en patiënten herstellen meestal snel. Bovendien kan de ingreep vaak poliklinisch plaatsvinden. Voor het hysteroscopisch verwijderen van poliepen zijn meerdere technieken op de markt. Bij de klassieke technieken wordt er gebruikt gemaakt van o.a. een paktang, schaar of poliepsnaar. Bij morcellatie, een nieuwere techniek, wordt het weefsel in delen verwijderd, afgezogen en opgevangen, wat de zichtbaarheid tijdens de ingreep bevordert en waardoor de pathologie behouden blijft voor nader onderzoek. Myosure® (ontwikkeld door Hologic) maakt gebruikt van deze techniek die een relatief korte operatieduur heeft.

Hysteroscopische resectie van poliepen heeft zich een belangrijke plaats verworven binnen de behandeling van abnormaal uterien bloedverlies. Technieken worden steeds minder invasief en behandeling is goed te verdragen door patiënten, ook in een poliklinische setting.

Bronnen:

  1. Salim, S., et al., Diagnosis and management of endometrial polyps: a critical review of the literature. J Minim Invasive Gynecol, 2011. 18(5): p. 569-81.
  2. Jansen, F.W. and H. van Dongen, Hysteroscopie: hulpmiddel bij diagnostiek en chirurgische behandeling van intra-uteriene afwijkingen. Ned Tijdschr Geneeskd, 2008. 152(36): p. 1961-6.
Vragen? Bel 0800 0226782

De inhoud van deze site is uitsluitend bestemd voor professionals in de gezondheidszorg.

Ja Ik ben een professional in de gezondheidszorg of gelijkwaardig.
Nee Ik ben geen professional in de gezondheidszorg of gelijkwaardig.