Blog

Hysteroscopisch weefsel uit de baarmoeder verwijderen: verkorten van de ingreep vermindert risico op intravasatie

Bij hysteroscopisch onderzoek bekijkt men de baarmoederholte met een camera die via de vagina ingebracht wordt. Deze techniek heeft er toe geleid dat vrouwen met veelvoorkomende gynaecologische klachten, zoals abnormaal uterien bloedverlies, op een minimaal invasieve manier gediagnosticeerd en behandeld kunnen worden.

Intravasatie

Om de baarmoederholte goed in beeld te krijgen wordt er vaak gebruik gemaakt van distensievloeistof. Hiermee wordt de druk in de baarmoederholte verhoogd zodat er ruimte gecreëerd wordt. Als de druk te hoog wordt kan er distensievloeistof in de bloedcirculatie terecht komen. Dit wordt intravasatie genoemd. In zeldzame gevallen kan dit ernstige gevolgen hebben zoals hartfalen en longoedeem door overvulling. Daarnaast kunnen ernstige verschuivingen in de elektrolytenbalans leiden tot o.a. ernstige schade aan de hersenen en het hart.

Er is een direct verband tussen het risico op intravasatie en de duur van de ingreep [1]. Het type distenstievloeistof dat gebruikt wordt is ook geassocieerd met het optreden van intravasatie. Het risico op ernstige complicaties is verhoogd bij het gebruik van vloeistoffen met een laag moleculair gewicht. Daarnaast is de kans op intravasatie groter bij de resectie van afwijkingen die diep in de baarmoederwand ingebed zijn. Om intravasatie te voorkomen moet men de druk in de baarmoeder gedurende de ingreep goed in de gaten houden.

Hysteroscopische behandeling

Hysteroscopische chirurgie is tegenwoordig de gouden standaard voor het verwijderen van goedaardige gezwellen in de baarmoeder. Vaak wordt hierbij een monopolaire (één draad) of bipolaire (twee draden) resectoscoop gebruikt. Het weefsel wordt met een elektrische lus in delen losgemaakt en verwijderd.

Nieuwe technieken

Er vindt voortdurend ontwikkeling plaats van nieuwe behandeltechnieken die de risico’s op complicaties verkleinen. Een van de nieuwere instrumenten voor behandeling van poliepen en myomen is de morcellator. Bij morcellatie wordt het weefsel mechanisch verwijderd en gelijktijdig afgezogen. In tegenstelling tot de gangbare technieken, gaat het weefsel dus direct uit het zich van de operateur. Het goede zicht, en het feit dat het weefsel niet stuk voor stuk door de operateur verwijderd hoeft te worden, zorgt voor een aanzienlijke kortere operatieduur. Hiermee verlaagt de kans op intravasatie.

Hologic heeft verschillende instrumenten ontwikkeld die gebruik maken van deze techniek. De apparaten zijn geschikt voor het verwijderen van kleine poliepen (Myosure LITE); poliepen en kleine myomen (Myosure) en grotere myomen (Myosure XL).

Vragen? Bel 0800 0226782

De inhoud van deze site is uitsluitend bestemd voor professionals in de gezondheidszorg.

Ja Ik ben een professional in de gezondheidszorg of gelijkwaardig.
Nee Ik ben geen professional in de gezondheidszorg of gelijkwaardig.