Blog

Gynaecologische ingrepen in ambulante setting

Op het moment dat gynaecoloog Francis Gardner van het Queen Alexandra Hospital ging werken bij het Spire Portsmouth Hospital, merkte hij dat er een aantal zaken anders aan toeging dan hij gewend was. Zo was hij gewend dat patiënten graag elke drie maanden op controle komen. Na zijn overstap – tijdens de recessie – viel hem op dat patiënten controleafspraken in het ziekenhuis en behandelingen onder narcose juist liever vermeden. Daarnaast verschilde de patiëntenpopulatie van wat hij daarvoor gewend was: obesitas, alcoholmisbruik en comorbiditeit kwamen meer voor waarbij narcose ook niet altijd was gewenst.

Kliniek volgens het see-and-treat model

Hij richtte een kliniek op volgens het see-and-treat model, waar patiënten in een ambulante setting direct worden geholpen als ze op afspraak komen. Hier vinden geen behandelingen onder algehele narcose plaats, maar worden er andere manieren van pijnbestrijding toegepast. Dit is voor het merendeel van de patiëntenpopulatie zeer geschikt. Bovendien vermindert deze werkwijze het risico op trombose en infecties. Verder wordt de vragenlijst door de patiënt thuis ingevuld, wat zorgt voor verdere tijdsbesparing.

Ervaren groep verpleegkundigen

Om de kliniek succesvol te laten zijn, moet het proces soepel verlopen. Het personeel is goed op elkaar ingewerkt. Het team van verpleegkundigen is een getrainde en ervaren groep die ervoor zorgt dat de patiënten zich comfortabel voelen.

Kliniek met huiselijke sfeer

De kliniek verschilt qua inrichting van een regulier ziekenhuis. Zo bevinden alle kamers zich binnen tien meter van elkaar. De uitslaapkamer heeft geen bed, maar een stoel die achterover kan leunen en staan er koekjes en drinken op tafel waardoor de kamer een huiselijke sfeer heeft. De patiënten herstellen vaak snel en kunnen binnen 30 minuten na de ingreep weer naar huis. De kliniek zelf is in het ziekenhuis gevestigd, waardoor er bij een eventuele complicatie wel snel hulp kan worden geboden.

NovaSure-methode tegen hevig bloedverlies

De meeste patiënten die de kliniek bezoeken, hebben menstruatieklachten. Hiervoor worden verschillende behandelingen aangeboden. Wanneer een patiënt last heeft van hevig bloedverlies (AUB) wordt bijvoorbeeld een endometrium ablatie uitgevoerd met NovaSure. Er is gekozen om het NovaSure-systeem te gebruiken, omdat deze klinisch effectief is tegen menorragie.

Verdoving tijdens behandeling tegen menorragie

De gekozen pijnbestrijding tijdens een NovaSure-behandeling is gebaseerd op de In-Fundo verdovingstechniek welke is doorontwikkeld door onder andere de Deense gynaecoloog Henrik Skensved. Dit heeft geresulteerd in een sterk verminderde pijnbeleving tijdens de behandelingen met NovaSure.

Verwijderen van poliepen met MyoSure-systeem

Voor het verwijderen van poliepen wordt het MyoSure-systeem ingezet. Dit systeem heeft de voorkeur vanwege de snijefficiëntie en het feit dat deze disposable is, waardoor het niet hoeft te worden gesteriliseerd. Naast de NovaSure en MyoSure-behandeling worden er in de kliniek ook echo’s, bloedonderzoeken en biopten afgenomen.

Ervaringen met de kliniek

Francis Gardner is erg tevreden met het reilen en zeilen binnen de nieuwe kliniek. De is kliniek kosteneffectief en is dit een belangrijke stap geweest voor het ziekenhuis om over te gaan op deze vorm van ambulante zorg. Patiënten geven aan tevreden te zijn en vinden het prettig dat ze in de kliniek direct kunnen worden geholpen. De gynaecologische behandelingen met het NovaSure en MyoSure-systeem zijn zeer geschikt om uit te voeren in deze setting en worden goed door de patiënten getolereerd.

Deze blog is gebaseerd op de lezing van Dhr. Francis Gardner (klinisch directeur van de afdeling gynaecologie van het Spire Portsmouth Hospital) gehouden op het Hologic-congres van 8 december 2015: Als het probleem bestaat, bestaat de oplossing ook! Patiëntvriendelijk pijn bestrijden.

Vragen? Bel 0800 0226782

De inhoud van deze site is uitsluitend bestemd voor professionals in de gezondheidszorg.

Ja Ik ben een professional in de gezondheidszorg of gelijkwaardig.
Nee Ik ben geen professional in de gezondheidszorg of gelijkwaardig.