Blog

De implementatie van sedatie buiten de operatiekamer

Ziekenhuis Tjongerschans te Heerenveen is in 2011 gestart met de samenstelling van een PSA-commissie (Procedurele Sedatie en Analgesie) omtrent de inventarisatie en implementatie van sedatie in de operatiekamer. De commissie, bestaande uit een brede samenstelling van medische staf, is in juli 2012 gestart met de inventarisatie. Inmiddels is het sedatieproces geïmplementeerd.

Inventarisatie van het sedatieproces

Bij de inventarisatie van het proces rondom sedatie is in kaart gebracht waar sedatie plaatsvindt, hoe er wordt gesedeerd buiten de operatiekamer en bij welke patiënten dit wordt gedaan. Hieruit is gebleken dat hier niet één proces voor is. Het sedatieproces verloopt op iedere poli anders en er is geen goed overzicht van alle behandelingen die met sedatie plaatsvinden.

Het sedatieproces en het OK-proces

Wat opvalt is dat het sedatieproces veel overeenkomsten vertoont met het proces in de operatiekamer. De patiënt komt op de poli bij de specialist waar een screening plaatsvindt. Vervolgens is er een akkoord van de anesthesioloog nodig, waarna de behandeling met sedatie wordt uitgevoerd. Het enige verschil in de processen is de ruimte waar de behandeling plaatsvindt: de operatiekamer of de behandelkamer.

Nieuwe richtlijn voor sedatie steunt op bestaande processen

Op basis van de resultaten van het inventarisatieproces is daarom besloten om de nieuwe richtlijn te laten steunen op de bestaande processen. Er is een eenduidig proces opgesteld dat op elke poli hetzelfde is. Doordat het uitslapen van de roes op een andere kamer gebeurt, kan de kamer op één dagdeel door verschillende patiënten worden gebruikt.

Investeringen rondom de implementatie

Om de implementatie succesvol te laten verlopen, zijn er verschillende investeringen gedaan. Zo is er gestart met een opleiding van een tweede MPA, zijn er monitoren en bedden ingekocht voor een goede bewaking en is een PDMS (Patiënt Data Management Systeem) aangeschaft. Met het PDMS kunnen onder andere de vitale waarden van de patiënt in beeld worden gebracht en de ingenomen medicatie worden bijgehouden. Een andere essentiële investering is uiteraard de tijd en energie van de commissie.

Het resultaat van de implementatie van sedatie

Patiënten geven aan tevreden te zijn met de implementatie. Dit komt vooral doordat de behandeling niet op de OK plaatsvindt, waardoor het voor de patiënt minder als een ingreep wordt ervaren.

Ook het administratieve proces is door de implementatie geoptimaliseerd. De behandelingen worden geregistreerd in EZIS en met behulp van een grouper wordt dit tot een declarabel product gevormd. Hierbij maakt het niet uit of de behandeling op de OK of de behandelkamer wordt uitgevoerd: het uiteindelijke zorgproduct is hetzelfde.

Kwaliteit en veiligheid van de behandelingen staat voorop

Wat de kwaliteitsverbetering in financiële zin zal betekenen, is nog niet bekend. Voorlopig staat vooral de kwaliteit en veiligheid van de ingrepen voorop. Inmiddels zijn de zeven bedden waarmee de implementatie is gestart, uitgebreid naar twaalf bedden. Het ziekenhuis Tjongerschans vindt het bovendien belangrijk om de opgedane kennis te delen met andere ziekenhuizen. Er zijn daarom opleidingsplekken en stageplekken voor collega-ziekenhuizen.

Deze blog is gebaseerd op de lezing van Jeanette Oosterhof (centrum manager hoofd/hals-gebied en dagbehandeling in ziekenhuis Tjongerschans te Heerenveen) gehouden op het Hologic-congres van 8 december 2015: Als het probleem bestaat, bestaat de oplossing ook! Patiëntvriendelijk pijn bestrijden.

Vragen? Bel 0800 0226782

De inhoud van deze site is uitsluitend bestemd voor professionals in de gezondheidszorg.

Ja Ik ben een professional in de gezondheidszorg of gelijkwaardig.
Nee Ik ben geen professional in de gezondheidszorg of gelijkwaardig.