Blog

De hedendaagse patiënt: een kritische zorgconsument

De rol van de patiënt in het zorgproces is veranderd van passieve afhankelijkheid naar actieve autonomie. Patiënten hebben de mogelijkheid om zich uitgebreid te verdiepen in behandelmogelijkheden, maken daar veelvuldig gebruik van en kunnen de informatie meenemen bij het kiezen van een zorgaanbieder en/of behandeling. Het aanbod van informatie is gigantisch, en de herkomst en kwaliteit divers. Bij het maken van een keuze spelen o.a. ervaringen van andere patiënten, gegevens over kwaliteit van zorgaanbieders, en informatie over zorgaanbod een rol.

Patiënten delen ervaringen

Het internet is in toenemende mate een plek voor patiënten om ervaringen uit te wisselen. Veel patiëntenorganisaties hebben fora waar patiënten zich uiten over hun houding ten opzichte van behandelingen, zorgverleners en –instellingen. [1 ] De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie beheert een website (www.zorgkaartnederland.nl) met een overzicht van het zorgaanbod in Nederland en waarderingen van patiënten. Selectie van de waarderingen vinden plaats aan de hand van een gedragscode. De website telt meer dan 150,000 beoordelingen en trekt maandelijks circa 900.000 bezoeken. [2].

Ziekenhuizen maken resultaten openbaar

Zorginstellingen leveren steeds vaker kwaliteitsinformatie aan. Deze gegevens worden bijvoorbeeld in de vorm van het kwaliteiteitsvenster (een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) inzichtelijk gemaakt voor patiënten. Het Kwaliteitsinsituut, de landelijke organisatie voor kwaliteitsbevordering in de gezondheidszorg, beheert een website (www.kiesbeter.nl) waarop te zien is hoe zorgverleners en instellingen scoren op criteria die vooraf door zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars bepaald zijn. De door de instellingen geleverde data worden aangevuld met patiënten ervaringen die gemeten worden met de gevalideerde consumer quality (CQ-) index. De metingen worden uitgevoerd door daarvoor geaccrediteerde meetorganisaties. De website biedt ook de mogelijkheid om zorginstellingen te vergelijken [3].

Zoeken naar een specifieke behandeling

De ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden gaat razend snel. Binnen de gynaecologie bijvoorbeeld, komen er voortdurend nieuwe instrumenten op de markt voor het patiëntvriendelijk behandelen van veelvoorkomende aandoeningen (denk aan de hysteroscopische morcellator Myosure voor de behandeling van myomen). Het internet is een bruikbaar middel voor patiënten om informatie in te winnen over innovatieve behandelingen. Het aanbod van specifieke behandeltechnieken kan een rol spelen bij het kiezen voor een zorgaanbieder.

Referenties

  1. Zorg2.0, Lucien Engelen, 2010
  2. Jaarverslag Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie 2013: http://jaarverslag.npcf.nl/
  3. Het praktische patiënten boek, Consumentenbond, Den Haag, 2014
Vragen? Bel 0800 0226782

De inhoud van deze site is uitsluitend bestemd voor professionals in de gezondheidszorg.

Ja Ik ben een professional in de gezondheidszorg of gelijkwaardig.
Nee Ik ben geen professional in de gezondheidszorg of gelijkwaardig.